TV 2 | Østjylland

Klager

Her kan du læse om dine forskellige muligheder for at klage

Skriv til redaktionen
Når du har kommentarer eller kritik af TV 2 | ØSTJYLLANDs nyhedsudsendelser, programmer eller webaktiviteter.

Send en mail til redaktion@tv2oj.dk eller send et brev som almindelig post til TV 2 | ØSTJYLLAND, Skejbyparken 1, 8200 Aarhus N.

Du kan også skrive direkte til programchef Eva Kvist, evkv@tv2oj.dk, eller nyhedschef Louise Pettersson, lope@tv2oj.dk.

Skriv til direktøren
Hvis du mener, at TV 2 | ØSTJYLLAND har tilsidesat god presseskik, har givet urigtige oplysninger, eller hvis du af andre grunde vil indgive en officiel klage.

Send en mail til direktør Inga Vind, inga@tv2oj.dk, eller send dit brev som almindelig post til TV 2 | ØSTJYLLAND, Skejbyparken 1, 8200 Aarhus N. Att.: Direktør Inga Vind.

Skriv til pressenævnet
Hvis du har modtaget et klagesvar fra TV 2 | ØSTJYLLAND, som du ikke mener, er fyldestgørende. Dette skal ske senest 12 uger efter, at du har modtaget dit svar fra TV 2 | ØSTJYLLAND.

Skriv til:

Pressenævnet
Adelgade 11-13, 4
1305 København K
Tlf. 33 15 55 64
Email: sekr@pressenaevnet.dk

Læs mere på www.pressenaevnet.dk 

_________