TV 2 | Østjylland

Ledigheden stiger i Århus amt

Ledighedstallene fra Danmarks Statistik viser en markant stigning i ledighedstallet for amtet

De seneste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser at der er 24.651 ledige i august, en vækst på 3.184 ledige i forhold til samme periode sidste år. Ledigheden for de forsikrede a-kassemedlemmer i Århus amt er på 7,8% og er dermed steget med 1,1%-point. Ledigheden i august 2003 er reelt steget med 2.431 personer. Lavest ledighed i Skanderborg Kommune
Med en ledighed på 5,1% er ledigheden lavest i Skanderborg Kommune i august. Næstlavest ledighed er i kommunerne Hammel og Hinnerup - med en ledighed på h.h.v. 5,2% og 5,3%.
Generelt er ledigheden i august højest i den nordøstlige del af amtet og på Samsø. Samsø Kommune har den højeste ledighed i med 10,8%. Derefter kommer kommunerne Ebeltoft (9,1%), Århus (9%), Grenaa (8,5%) og Randers (8,3%).
I f.h.t. august sidste år er ledigheden steget relativt mest i kommunerne Samsø (+4,5%-point), Grenaa (+1,9%-point), Ebeltoft (+1,7%-point) og Silkeborg (+1,5%-point).
Antalsmæssigt er ledigheden steget mest i Århus Kommune med en vækst på 1.327 ledige, og Silkeborg og Randers med en vækst på h.h.v. 422 og 302 ledige.

00:14

Video: Flere røg i asfalten på spejlglatte cykelstier

Læs mere