Erhverv:

Rambøll, landets største ingeniørkoncern, satser på at få en god bid af rådgivningen på det enorme marked for europæiske havvindmølleparker og har opkøbt det Hamborg-baserede IMS med knap 60 ansatte.

?I Nordeuropa, særligt i Tyskland og England, er der planer om mere end 100 havvindmølleparker til størrelsesorden på 100 milliarder euro. Der vil blive behov for omkring 2.500 mandeår til udvikling og projektledelse de næste ti år som del af Europas udvikling imod en energiforsyning baseret på vedvarende energi," udtaler Thomas Rand, administrerende direktør for Rambølls energidivision.

Dermed fortsætter den danske ingeniørbranche tendensen med at blive stadigt mere international. I 2011 hentede de tekniske rådgivere for første gang over halvdelen af omsætningen i udlandet, enten fra eksportopgaver eller fra udenlandske datterselskaber, som Berlingske Business skrev i november.

Det Rambøll-opkøbte IMS er grundlagt i 1972 og er ifølge Rambøll en nøglespiller på det tyske marked for de store vindmøller ude på havet.Andre specialer er hydraulik, bygningsteknik og miljø, og desuden har IMS projekter to forskningsanlæg på Antarktis.

Rambøll har selv designet mere end 1.300 fundamenter til 24 havmølleparker verden over, og det skulle svare til cirka halvdelen af samtlige vindmøllefundamenter.

Hele Rambøll-koncernen har omkring 10.000 ansatte fordelt på næsten 200 afdelinger i 23 lande, især i Nordeuropa, Indien, Rusland og Mellemøsten.